دستگاه پخت نیمه اتوماتیک بدون بنائی

دستگاه پخت نیمه اتوماتیک بدون بنائی

این دستگاه در نوع خود یکی از پرکاربردترین دستگاه های پخت نان می باشد.

یکی از ویژگی های این دستگاه تکه تکه بودن تمام قطعات دستگاه می باشد که نسبت به مکان مستقر شده تغییر می یابد . دستگاه قابلیت اجرای حرارت مستقیم و غیر مستقیم را دارا می باشد این دستگاه در سایزهای 2، 5/2 ، 3 ، 5/3 متری قابل ساخت است .

با این مدا دستگاه بیش از 10 نوع پخت نان صورت می گیرد .

(لواش ، بربری ، تافتون ، پیتزا و …)

 

S4