دستگاه خمیر همزن برقی

دستگاه خمیر همزن برقی
این دستگاه جهت بار آوردن و همزدن خمیر مورد استفاده قرار می گیرد.
این دستگاه در سایزهای 40، 60، 80، 100، 120، 160 و 180 کیلویی تولید می شود.
دستگاه ذیل در 2 مدل آلومینیومی و استیل موجود می باشد 06